Aalborg Havn

I udstillingshallen Aalborg Havn kan du få et glimt af havnen som en vigtig handelsby med livlig eksport i 1500-tallet. Siden da er der sket en gradvis udbygning af havnen på begge sider af fjorden, som du også får illustreret her. Aalborg Havn kunne i 1976 fejre sit 500 års jubilæum, idet havnen i 1476 fik kongeligt privilegium.

Følg udviklingen i Aalborg Havn helt fra 1400-tallet frem til vore dage på de interessante fotomontager!

Ved indgangen finder du også en fotomontage, der viser den mangeårige sejlads med passagerfærger mellem Aalborg og København fra 1928 til 1970!

Gå heller ikke glip af det autentisk udstillede skibsmæglerkontor fra mellemkrigsårene, hvor du også finder ældre kontormaskiner, skrivepult og gamle telefoner. Tag et kig i journalen på skrivepulten og få et billede af skibstrafikken på Aalborg Havn over en længere årrække!
 
Se modellen af flagskibet Jens Bang og meget mere!
I udstillingshallen finder du mange modeller af skibe, der gennem tiden har lagt til i Aalborg Havn, fx flagskibet Jens Bang, skibe i den danske handelsflåde og orlogsskibe. Find ud af, hvordan havnearbejdet blev udført
før de moderne laste- og lossemetoder i udstillingen!
Billede af regneinstrument på skibsmælgerkontoret