Information om Fartøjshallen

Fartøjshallen er placeret bag SØBJØRNEN. Midt i hallen ses Søværnets første helikoptertype. Det er en fransk ALOUETTE III fremstillet af Aerospatiale. Helikopteren har været brugt af Søværnets Flyvetjeneste (nu Søværnets Helikoptertjeneste). Der blev i alt anskaffet otte helikoptere af denne type. Den første blev hjemfløjet fra Frankrig i juni 1962, og den sidste af typen blev udfaset i 1982. Afløsningen blev den engelske LYNX helikopter, som efter forsvarsforliget fra 2005 skal suppleres med den engelske Merlin-type. ALOUETTEN havde en besætning på 1-2 mand og kunne transportere op til fem passagerer eller to bårer. Understellet på centrets helikopter består af to pontoner til brug for landing på vand.
Helikopterne bliver væsentligst brugt om bord i Søværnets Inspektionsskibe ved Færøerne og Grønland, men vil i fremtiden også blive baseret ombord i de nye kommandostøtteskibe af ABSALON klassen, ligesom de påregnes anvendt i de kommende patruljeskibe. Under tjenesten ved Grønland og Færøerne udfører helikopterne fiskeriinspektion, søredningstjeneste, transportopgaver og alm. farvandsovervågning. Før anskaffelsen af helikoptere foregik fiskerinspektion og søredningstjeneste ved Færøerne og Grønland alene med inspektionsskibe og  kuttere. Efter en større skibskatastrofe (HANS HEDTOFTs forlis) og efter udvidelse af fiskerigrænserne fandt Søværnets ledelse det nødvendigt at supplere inspektions- og søredningstjenesten med helikoptere. Herved kan man overvåge meget større områder, og helikopteren kan dirigere inspektionsskibet til områder, hvor dets tilstedeværelse er påkrævet.

I fartøjshallen findes endvidere fire fartøjer fra kongeskibet DANNEBROG. Det er skibets første motorbåd, en redningsbåd, en hvalbåd og ikke mindst ”Prinsessejollen”. Sidstnævnte var en gave til daværende prinsesse Margrethe (nu Dronning Margrethe) og hendes søstre, prinsesserne Benedikte og Anne Marie. Jollen var ombord i kongeskibet og blev, når skibet lå til ankers eller i havn, sat i vandet således, at prinsesserne selv kunne prøve sejlerlivet.

I hallen er også udstillet en motorbåd, der hidrører fra skoleskibet DANMARK. Da Danmark i 1940 blev besat af tyskerne, lå skoleskibet i amerikansk havn. Det blev stillet til rådighed for den amerikanske Coast Guard, der under 2. Verdenskrig brugte det som skoleskib og uddannede mere end 5000 kadetter. Coast Guarden satte dengang motorbåden ombord, hvor den forblev indtil den i 1997 blev udskiftet med en ny motorbåd.

I udstillingen ses også en tysk bemandet torpedo af typen MARDER. Den består af 53 cm bære- og styretorpedo med en 53 cm torpedo anbragt underneden. Fartøjet blev styret af en fører, der sad i et cockpit under en glaskuppel. I cockpittet var anbragt nødtørftige navigationsmidler. Føreren havde under angreb kun få muligheder for at redde sig selv. Fartøjet havde en ringe fart (ca. 3 knob) og kort aktionsradius (ca. 30 sømil). Denne type, der i modsætning til de senere typer, ikke kunne dykke, indgik med mange andre typer af én-mands-torpedoer og miniubåde i den tyske flådes “Kleinkampfmittel-Verband”. De blev brugt mod de allieredes invasionsflåder i 1944 ved Italien og Normandiet, men uden succes, hvorimod den britiske og den italienske flåde havde betydelig succes med deres tilsvarende typer.