Information om GTB SØBJØRNEN

Bag ubåden SPRINGEREN står gasturbine-torpedobåden (GTB) SØBJØRNEN. Den er bygget i 1964 som den tredje af i alt seks enheder af SØLØVEN-klassen. De to første blev bygget af konstruktøren, firmaet VOSPER i Portsmouth, som var eksperter i bygning af motortorpedobåde. De fire sidste enheder blev bygget på licens af Orlogsværftet i København. SØBJØRNEN udgik af flådens tal i 1989, og blev overdraget til centret i 1991. Den har stort set sit komplette udstyr ombord.
Motortorpedobåde (MTB og senere GTB) blev indført i den danske flåde efter den 2. Verdenskrig, hvor Danmark fra de allierede overtog et antal tidligere tyske både, S-klassen. De fik fuglenavne – GLENTEN- og VIBEN-klasserne. De blev senere suppleret med både i forbedret design af FLYVEFISKEN- og FALKEN klasserne, der blev bygget på danske værfter, bl.a. Orlogsværftet. Såvel de tyske som de dansk-byggede både blev drevet af tre Mercedes dieselmotorer, der gav en topfart på ca. 40 knob.

MTB’ere tilhører traditionelt én af to hovedtyper, ”deplacementsbådene” eller ”glidebådene”. De første er i princippet bygget som almindelige skibe, mens de sidste populært sagt er bygget på samme måde, som de hurtige racerbåde, man bl.a. kan se på Limfjorden.

Som afløsning for MTB’ere af ”deplacementsbåds” typen, byggede man i begyndelsen af 1960erne SØLØVEN-klassen, der er bygget efter ”glidebådsprincippet”. Bådenes deplacement er 114 tons. De er 30 m lange, 8 m brede og har en dybgang på 2,5 m. Klassen var, da den blev bygget, unik. Dels er den bygget uden spanter, og dels var den blandt de første fartøjer, der blev fremdrevet af gasturbiner. Hovedmaskineriet består af 3 Rolls Royce Proteus gasturbiner på i alt 12.600 HK som gav båden en fart på over 50 knob og en aktionsradius på 300 sømil. Til havnemanøvrer og forlægning, der ikke krævede høje farter, var installeret to General Motor dieselmotorer, hver på 200 HK, som kunne give båden en fart på 10 knob. Herudover var der installeret to små Rover-gasturbiner som hjælpemaskiner (strømforsyning).

SØBJØRNEN var bevæbnet med 4 stk. 53 cm torpedoer og 2 stk. 40 mm Bofors kanoner eller alternativt med 2 stk. torpedoer, l stk. 40 mm kanon og et antal miner. Besætningen var på 27 mand (5 officerer og befalingsmænd, samt 22 menige).
Senere byggedes den større og mere moderne ”Willemoes”-klasse. En model af denne klasse er udstillet på centret.

De nyere både, d.v.s. FALKEN, SØLØVEN og WILLEMOES klasserne var forsynet med trådstyrede torpedoer og moderne TCI ildledelsesanlæg til torpedoskydning, hvilket betød en meget stor træfsikkerhed ved torpedoangreb.
MTB´ere opererede mest om natten. Stor fart kombineret med et avanceret sporingsudstyr og ringe dybgang, betød at de var velegnede til overraskelsesangreb og havde gode chancer for at undslippe efter angrebet. Om dagen kunne MTB indtage forsyninger, hvilket kunne foregå næsten hvor som helst, ligesom besætningerne kunne få den nødvendige hvile. MTB´erne blev i sådanne situationer oprindeligt betjent fra et depotskib (i mange år HJÆLPEREN), i de senere år fra en mobil baseenhed, MOBA. Når bådene lå ved land og var camouflerede, var de vanskelige at observere fra luften.

Ved det politiske forsvarsforlig i 2001, besluttedes det at nedlægge motortorpedobådsvåbnet. En enkelt båd af WILLEMOES klassen er bevaret til udstilling på Holmen i København.
Man kommer ind i SØBJØRNEN midtskibs i overbygningens bagbords side. Her er bådens operationsrum med radarskærm, plotterbord, forskelligt navigationsudstyr og kommunikationsmidler. I agterkant af operationsrummets styrbords side ses maskinkontrolpanelet.

Fra operationsrummet er der opgang til den øverste bro, der stort set har installationer som operationsrummet. Denne opgang er dog spærret, hvorfor publikum henvises til at bruge den udvendige opgang fra dækkets styrbords side. En lejder fører fra operationsrummet ned i bådens indre, hvor man kan få et indtryk af de forhold, hvorunder besætningen boede og levede. Selvom bekvemmeligheden ikke er stor, er den dog luksuriøs sammenlignet med ubåden SPRINGEREN. Under sejlads med høje farter var det på grund af høje G-påvirkninger ikke muligt at opholde sig på banjerne. Til frivagten er der derfor i dæksgangene anbragt et antal klapsæder.

Af sikkerhedsmæssige grunde har det desværre været nødvendigt at spærre adgangen til maskinrummet. Fra øverste bro er der i øvrigt en fremragende udsigt over området og dets omgivelser.