Information om Søværnet

Den tredje hal indeholder udstillingen om det danske Søværn i det 20. århundrede. Ved indgangen til hallen er opsat en fotomontage om den katastrofe, der den 11. juni 1948 ramte rutebådssejladsen fra København til Aalborg. Rutebåden KJØBENHAVN blev, selvom den sejlede i den minestrøgne rute, sprængt af en magnetisk bundmine, og 48 personer mistede livet. Miner af denne type eksploderer ved påvirkning fra skibets magnetfelt, og forårsager derved en trykbølge, som populært sagt ”knækker ryggen” på det oversejlende skib. Sådanne miner blev under 2. verdenskrig nedkastet i stort antal i danske farvande af allierede fly. Et eksemplar af typen er anbragt under fotomontagen.

I første del af hallen udstilles centrets dekompressionstanke og diverse dykkerudstyr. Den store dekompressionstank er, som én af de første i Europa, fremstillet på Orlogsværftet i København i 1902, og blev anvendt af Søværnet indtil 1990. Først ved Søværnets Dykkerskole i København, og derefter fra 1960 ved Flådestation Frederikshavn. Tanken er moderniseret flere gange. I 1960 fik den påsvejset en såkaldt NATO-sluse, hvor en transportabel tank kan tilkobles. De andre udstillede dekompressionstanke er tidligere privatejede transportable tanke, men uden tilkoblingsmulighed til den udstillede stationære tank.

En dekompressionstank bruges til behandling af dykkersyge, der medfører, at der i dykkerens blod dannes kvælstofbobler. Dykkersygen opstår, når en dykker stiger for hurtigt op. I tanken sættes den syge dykker derfor under tryk svarende til den dybde, hvor opstigningen begyndte, og behandles med ilt, der fjerner kvælstoffet. Under behandlingen vil der normalt være en dykkerlæge eller en rutineret dykker til stede i tanken. Ved siden af dekompressionstankene ses såvel tungdykker- som svømmedykkerudstyr.

Midt i hallen ses desuden et bredt udsnit af Søværnets uniformer, samt en række eksempler på nuværende og tidligere gradstegn.

Der er i hallen udstillet en række modeller af nuværende og tidligere søværnsskibe. Langs den ene væg er udstillet modeller af skibe fra tiden omkring l. og 2. verdenskrig. Eksempelvis en model af artilleriskibet NIELS JUEL, der blev sænket i Isefjorden den 29. august 1943 efter et tysk luftangreb. NIELS JUEL var et mærkeligt skib med sin overbygning af let stål ovenpå det oprindelige svære panserdæk. Denne overbygning dannede fundament for kanonerne, som således stod på et skrøbeligt grundlag. Skibet var aldeles uegnet som krigsfartøj.

Af nyere skibe findes en model af korvetten NIELS JUEL, der sammen med sine to ”søstre” har været anvendt i FNs fredsbevarende operationer som eks. i Persergolfen og i Adriaterhavet. Der er ligeledes udstillet en flot model af en moderne torpedobåd af WILLEMOES-klassen og af en båd af den såkaldte STANDARD-FLEX-klasse. Sidstnævnte er fremstillet ved DANYARD i Aalborg i en glasfiber-sandwich-konstruktion. Typen er genial derved, at den ved forskellige kombinationer af containere, i løbet af få timer, kan udrustes til vidt forskellige roller. Dette system vil i fremtiden også blive brugt ved bygningen at større enheder til Søværnet.

I hallen er opstillet enkelte ældre kanoner, og under loftet hænger et moderne luftmålsmissil, SEA SPARROW. For enden af hallen er opsat en del fotografier af Søværnets skibe fra tiden efter 2. verdenskrig og af Søværnets landinstitutioner. Gamle orlogsgaster vil med stor sandsynlighed nikke genkendende til flere af billederne. En samling af Søværnets juleaskebægre, fremstillet af den kgl. Porcelænsfabrik, er ligeså udstillet.

Hallen slutter med en komplet skibsradiostation i den ene side og et bestiklukaf i den anden side. Bestiklukafet, som ofte var ens i handels- og marineskibe, indeholder bl.a. kortbord, decca-navigator, satellit-navigator, vindmåler og vejrkortstation.

Ved overgangen til den næste hal ses en meget smuk model af skoleskibet DANMARK, som det så ud efter bygningen i 1932.