Information om Værftshallen

Aalborg Værft blev grundlagt i 1912 af brødrene Stuhr og udviklede sig, ikke mindst på grund af 1. verdenskrig, til en stor og travl virksomhed. Efter krigen indtrådte der imidlertid trange tider, som medførte, at Aalborg kommune i 1927 måtte træde til og overtage driften af værftet. I 1937 blev værftet solgt til rederiet J. Lauritzen, der herefter drev virksomheden, som blev byens største arbejdsplads, indtil den måtte lukke i 1988.

Udstillingen

Udstillingen i Værftshallen er oprindeligt bygget op omkring effekter fra det nu nedlagte Aalborg Værft, og hallen blev da også opkaldt efter værftets grundlægger, I.M.Stuhr. Senere er udstillingen suppleret med andre effekter og modeller, der knytter sig til skibsbygningens udvikling. Udstillingen er delt op i to dele. Hallens 1. halvdel illustrerer træskibsbygningens udvikling igennem de udstillede modeller. Den anden halvdel af udstillingen illustrerer Værfts udvikling hvilket er skildret igennem en omfattende fotomontage af arbejdet på værftet samt de modeller af skibe som alle er bygget på værftet.

Værftshallen starter med en udstillet model af en sejlbåd, en såkaldt ”Spidsgatter”. Spidsgatteren blev bygget af den aalborgensiske skibsingeniør Utzon, direktør på Aalborg Værft og far til den kendte arkitekt Jørn Utzon, der bl.a. har bygget det berømte Operahus i Sydney og Utzon Center i Aalborg. Der er næppe tvivl om, at formerne i faderens ”Spidsgattere” har været en inspiration til Operahusets særegne former. Derudover, starter udstillingen af en stor fotostat af Aalborgs Havnefront, som den så ud i 1850´erne. Billedet giver et godt indtryk af Aalborg, som en travl havneby.

Den første del af Værfthallen

Carlo Wognsen

Hallen præges af to store malerier, som er placeret i hver sin ende af lokalet. Malerierne er malet i 1954 af den nu afdøde aalborgensiske kunstner, Carlo Wognsen. De var i sin tid en del af udsmykningen i marketenderiet på Aalborg Værft. Det første billede illustrerer træskibsbygningens udvikling fra den udhulede træstamme over ”Vikingeknarren” til det fuldt udviklede og sofistikerede fuldriggede skib fra 1700-1800-tallet, mens det andet billede illustrerer den moderne skibsbygning, som den fandt sted på Aalborg Værft.

Skibsværft

Udstillingen i hallens 1. halvdel illustrerer træskibsbygningens udvikling igennem de udstillede modeller. Midt i lokalet er der anbragt en stor model af et træskibsværft fra 1700-tallet som er et orlogsværft, dog ikke noget bestemt værft. Modellen viser de væsentlige funktioner i perioden. Man ser de forskellige værksteder på værftet, arbejdet med tildannelsen af træet og klædning af en nybygning. Derudover, kan man se mastekranen som blev brugt når skibets undermaster og tunge skyts skulle sættes ombord. Samt de straffefanger (slaver) i arbejde på værftet, bevogtet af soldater.

Fregatten Christiansborg

En anden model viser udførelsen af en ”kølhaling” ved ”Bradbænken” på Holmen i København. Denne operation var nødvendig med forholdsvis korte mellemrum for at holde skibenes bund ren for vækster og skaldyr. Kajen og bygningen, den såkaldte planbygning, der er bygget af den berømte arkitekt Philip de Lange, eksisterer stadig.

Løntromle

Blandt de udstillede genstande er også centrets klenodie, en ”løntromle” fra slutningen af 1700-tallet. Den har været benyttet på Orlogsværftet på Holmen i København i forbindelse med aflønning af håndværkere, der arbejdede som ”daglejere” i forbindelse med større udrustninger af flåden. Da antallet af håndværkere i ”Holmen faste stok” i Nyboder ikke var tilstrækkeligt. Tromlen har højest sandsynligt været vidne til Slaget på Rheden den 2. april 1801.

Anden del af Værfthallen:

Den anden halvdel af udstillingen viser arbejdet på værftet og de modeller af skibe som alle er bygget på værftet.

S/S Jacques Du-Roux

Blandt modellerne er S/S JACQUES DU-ROUX, der blev bygget under 2. verdenskrig, som den HANSA-type, den tyske besættelsesmagt beordrede bygget på værfter i de besatte lande. På Aalborg Værft lykkedes det at ”besværliggøre” produktionen så meget, at man under hele krigen kun fik fremstillet få enheder.

Værftets Specialer

Modellen af det russiske køleskib AKADEMIK N. VARILOV er et godt eksempel på en skibstype, som værftet allerede i 1940´erne havde specialiseret sig i til bl.a. Rederiet J. Lauritzen. Polarskibe til samme rederi var ligeledes en af værftets specialer – Modellen af KISTA DAN er et eksempel herpå. Værftets sidste og største præstation var bygningen af de 2 store krydstogtsskibe TROPICAL og HOLIDAY. Sidstnævnte ses som model.

Den kgl. Grønlandske Handelsflåde

Ved udstillingens afslutning er der udstillet et antal meget smukke modeller af skibe, som i 1800 og 1900-tallet indgik i Den kgl. Grønlandske Handels (KGH) flåde. KGH drev i mere end 200 år rederivirksomhed med sejlads på og forsyning af Grønland. I ”Handelens” sidste år skete sejladsen med basishavn i Aalborg. I 1992 overgik KGHs sejlads til det Grønlandske hjemmestyres rederi, Royal Arctic Lines.

Her kan også ses en model af det såkaldte ”Gernerske Flydebatteri”, også benævnt ”Flådebatteri nr. 1”, som deltog i Slaget på Rheden den 2. april 1801 under kommando af den unge second-lieutnant Peter Willemoes. En anden model viser en af de kanonbåde, der udgjorde et væsentligt element i den danske flåde, da den engelske flåde i 1807 efter bombardementet af København bortførte størstedelen af den danske flådes skibe.

 

Værftets kedelafdeling

Værftets kedelafdeling eksisterer stadigt under navnet ”Aalborg Industries” (Alfa Laval). Her vises modellen af en ”stejlrørskedel” som er fremstillet af kedelafdelingen. Værft udstiilingen slutter af med en vægmodel af værftet, som det så ud ved lukningen, samt en samling af specialværktøjer, der alle er brugt og fremstillet på værftet.