Kontaktinfo

Springeren – Maritimt Oplevelsescenter

Vestre Fjordvej 81

9000 Aalborg

Tlf.: 98 11 78 03

E-mail: info@springeren-maritimt.dk

Direkte mail

Mads Sølver Pedersen: mads@springeren-maritimt.dk

Susi Bolander: susi@springeren-maritimt.dk

Oplysninger om klagemuligheder

Er der en vare eller ydelse du er utilfreds med, kan du kontakte os på 
info@springeren-maritimt.dk

Andre klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Springeren-Maritimt
Oplevelsescenter kan indgives til Konkurrence – og Forbrugerstyrelsens
Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage
til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk

EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse
af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet
EU-land. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr .
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse:
info@springeren-maritimt.dk

Skriv til os