Ubåden Springeren

Det er ikke uden grund, at Springeren er blevet centrets store attraktion! Oplevelsescentret har med denne ubåd bevaret et godt eksempel på dansk skibsbygnings know-how. I 2005 blev ubådsvæsenet nedlagt, og Springeren var en af de sidste ubåde i drift. 

Træd inden for og få et indtryk af hvordan hverdagen
og forholdene ombord i en ubåd måtte have været!

Besætningen var på i alt 33 mand – 8 officerer, 25 sergenter og menige, og de både opholdte sig og sov i torpedorummet, som er det første du rum, du kommer ind i. For at give mere plads til vore gæster har vi fjernet en del af køjerne. Men prøv at forestille dig, hvor lidt plads der måtte have været for besætningen i torpedorummet, dengang der var 13 køjer, borde og bænke til 26 mand. Besætningen levede også i bogstavelig forstand ”i en kuffert”. De måtte nemlig ikke medbringe mere ombord, og de originale kufferter, kan du se i gangen. De levede altså i barske og snævre forhold – ofte ugevis ad gangen!
Gå heller ikke glip af officersmessen, hvor der var plads til 8 officerer, og se også sonar- og radarrum og radiostationen!

Springeren var den sidste ubåd, der blev tegnet og bygget på det nu nedlagte Orlogsværft på Holmen (se også modellen af værftet i en af vore udstillingshaller). SPRINGEREN er 53,9 m lang, 4,7 m bred og har en dybde på 4,2 m. Periskopdybden er på 11 m.

Springeren blev bygget i perioden 1956-61 og søsat den 26. april 1963!

Ubåden var en del af den danske flåde fra den 22. oktober 1964 til den 30. juni 1989. 
Ubåden hørte under DELFINEN-klassen, som var konventionelle kystubåde, der sejlede i de danske farvande og i Østersøen. Båden blev drevet af 2 store dieselmotorer og 100 tons batteri. I fredstid måtte ubåden højst dykke 100 m under havoverfladen og dybere under krig. Ubåden er bevæbnet med 4 stævntorpedorør og forsynet med 4 ekstratorpedoer.