Udendørs

Området

Springeren – Maritimt Oplevelsescenters areal udgør ca. 15 000 m2 og består af 7 sammenbyggede haller, der rummer Museets indendørs udstillinger, samt en fartøjshal. Yderligere er der en bygningen som huser biblioteket, møde- og undervisningslokaler. På arealet mod syd ses bl.a. ubåden SPRINGEREN, gasturbine-torpedobåden SØBJØRNEN og kapsejleren DJURSLAND. Det resterende areal er udlagt som en stor græsplæne, hvor forskellige større effekter er udstillet.

I maj 2017 blev Minimarinaen anlagt på den store plæne. Den består af et stort bassin hvor du kan sejle med modelskibe. Bassinet er fyldt op med 25.000 liter vand, og er anlagt med beton og træ. 

Midt på plænen er lanternemasten fra fyrskib XVIII opstillet, og omkring denne er udstillet forskellige eksempler på bøjer og fyr, som bruges i farvandsafmærkningen. Denne udstilling sammen med kystredningsbåden MRB 23 supplerer den indendørs udstilling om Farvandsvæsenets arbejdsområder.
På det udendørs område er også udstillet apparater til kastning af dybvandsbomber og udskydning af torpedoer, samt forskelligt grej til minestrygning. Endvidere udstilles et antal kanoner fra forskellige danske orlogsfartøjer. Et par af kanonerne kan rettes i såvel siden som højden, og vore gæster er velkomne til at prøve.

Den udendørs udstilling omfatter også et skilderhus fra Holmen i København og en større samling af skibsankre og skibsskruer. Ved Springerens flag er skibsklokken fra USS PEGASUS placeret (ex. RITA MÆRSK), der efter 2. verdenskrig blev ombygget på Aalborg Værft, og det samme gælder den gamle hornmine, der i 1920 blev ombygget til indsamlingsbøsse for sømandsenker og opstillet i Aalborg.

En af stedets mere spøjse udstillingsgenstande er de vinplanter, der snor sig op ad et espalier ved hallerne. De stammer oprindeligt fra Madeira og der fortælles en morsom historie om dem. På vej hjem fra de dansk vestindiske øer, anløb fregatten JYLLAND i 1870´erne Madeira. Officerer fra skibet fik under opholdet foræret nogle stiklinger fra vinstokke. Efter hjemkomsten blev stiklingerne udplantet på Holmen, hvor de trivedes fint. I 1880´erne ramtes Madeira af den frygtede vinlus med det følge, at alle vinstokke gik til. Nye importerede vinstokke gav ikke en vin, hvis karakteristika svarede til den gamle Madeiravin.

Man kom nu i tanker om de stiklinger, der blev foræret til danske officerer og lod via den danske konsul en forespørgsel gå til Danmark. Da det blev bekræftet, at vinen på Holmen groede fint, blev der fra Madeira sendt eksperter til Danmark. Her fik de lov til at tage stiklinger med til Madeira, hvor de blev indpodet på nye vinstokke. Den traditionelle Madeiravin var reddet. Centrets vinplanter stammer også fra Holmen.